GEZEGENİMİZ DÜNYA -4-

GEZEGENİMİZ DÜNYA -4-

1.      Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın  gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?

A) su küre                     B) ateş küre        

C) taş küre                    D) hava küre

    

2.       Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak gösterilir?

A) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi

B) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzemesi

C) Denize açılan bir geminin ilk önce dumanının  kaybolması 

D) Dünya’nın  bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

3.      Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?

  I . ısınma ve soğuma     

 II . akarsular ve rüzgar      

 III . insanlar ve diğer canlılar.

A) I , II                           B) I                

C) I , II , III                     D) II

4.      Aşağıdakilerden hangisi havada bulunan gazlardan değildir?

A) oksijen                       B) hidrojen                

C) azot                           D) cıva

5.       Dünya’mız kaç ana katmandan oluşmaktadır?         

A) 4                              B) 5          

 C) 3                             D) 2

6.      Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli, görüşler ileri sürülmüştür.Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?

A) Dünya’mızın bir kutuya benzediği         

B) Dünya’mızın küre şekline benzediği

C) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği  

D) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

7.      Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

A) altın                           B) elmas             

C) gümüş                       D) çakıl

8.      Karaları oluşturan büyük kütleli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) kara                      B) kayaç
      C) toprak                  D) maden

9.      Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’nın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı doğru verilmiştir?

   A) atmosfer - taş küre - çekirdek - ateş küre - su küre

   B) atmosfer - su küre - taş küre - ateş küre - çekirdek 

   C) su küre - atmosfer - taş küre - ateş küre - çekirdek

   D) çekirdek - ateş küre - atmosfer - su küre - taş küre
 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışan bilim adamlarından birisidir?

A) Edison                           B) Newton           

C) Galileo                           D) Einstein

11. Aşağıdakilerden hangisi erozyon ile mücadele etme önlemlerinden biri değildir?

A) Yamaçları eğime uygun sürmek,

B) Yamaçlarda geniş düzlükler oluşturulur.(teraslama)

C) Ağaçlandırma yapılır.

      D) Kurumuş olan ağaçlar kesilir.

12. Çevreyi korumada alınabilecek en önemli teknolojik önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) doğal hayatı korumak

B)  geri dönüşümü sağlamak

      C)  fabrikaları kapatmak 

      D)  şehirleşmeyi engellemek

13. Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) toprak kirliliği              B)  su kirliliği 

      C) hava kirliliği                D)  yanar dağlar

14. İnsan yaşamındaki önemine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) toprak – su- hava

B)  hava – su - toprak 

      C) su – hava - toprak    

      D)  su – toprak – hava

15. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?

A) kağıt                          B)  naylon 

      C) demir                          D)  odun

16. Taş kürenin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) toprağın katılaşması

B)  suların donması 

      C) magmanın soğuması    

      D)  küresel ısınma

17. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) erozyon                    B)  deprem

      C) heyelan                     D)  küresel ısınma

18. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?

A) ormanların yok olması

B)  hızlı nüfus artışı

      C) barajlar yapma

      D)  hızlı sanayileşme

19. Erozyonla hangisi oluşmaz?

     A) Toprak kayarak sulara karışır.
     B) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.
     C) Ormanlar zarar görür.
     D) Tarım alanları azalır

 

20. Havada en çok bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) oksijen                B) hidrojen                

C) azot                     D) karbondioksit

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !